Lengte van vragenlijst

Hoe lang is jouw vragenlijst?

Bij het opstellen van een vragenlijst hou je rekening met de lengte ervan. Je wil een respondent immers niet te lang bezig houden, maar je hebt zelf voldoende vragen nodig om de informatie te achterhalen die je nodig hebt voor jouw onderzoek. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat 41% van de respondenten niet langer dan 4-6 minuten wilt besteden aan een enquête.

Een online enquete is vaak opgebouwd uit diverse vraagtypen. Meestal gaat het om gesloten vragen zoals rapportcijfers, enkelkeuzevragen, meerkeuzevragen en likertvragen. Soms worden er ook open vragen gesteld, bijvoorbeeld als er verduidelijking bij een antwoord nodig is of wanneer er spontane reacties bij een onderwerp gemeten dienen te worden.

Hieronder volgt een overzicht van de vraagtypen die Newcom Research & Consultancy kent en mogelijk zijn om in Exploratio te gebruiken. Daarbij wordt het aantal vraageenheden per vraagtype vermeld. Het aantal vraagtypen zegt iets over de invulbelasting voor de respondenten (hoe meer vraageenheden, hoe hoger de belasting).

Lengte van vragenlijst

Met het aantal vraagtypen kan een berekening gemaakt worden van de verwachte belasting voor de respondent. Hierbij worden de onderstaande regels gehanteerd:

  • Bij online en schriftelijk onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 5 = deelnametijd in minuten;

Kortom: Indien de vragenlijst 20 vraageenheden kent, zal bij online onderzoek de vragenlijst 4 minuten afnametijd kennen.

Hoe beperk je het aantal vraageenheden en de lengte van je vragenlijst?

  • Vraag een respondent alleen om informatie die je ook daadwerkelijk nodig hebt en hou daarmee je vragenlijst kort en bondig.
  • Doe aan verwachtingsmanagement. Geef van te voren een indicatie van de verwachte invultijd, Exploratio geeft met de voortgangsbalk in vragenlijst automatisch een indicatie van hoe ver een respondent is in de vragenlijst.
  • Houd de vragenlijst relevant door gebruik te maken van Routing- en Verberg regels. Zo bepaal je op basis van eerder gegeven antwoorden welke vervolgvragen een respondent wel/niet krijgt.

Met behulp van bovenstaande regels kan je een inschatting maken van de belasting van jouw vragenlijst voor een respondent. Heb je nog vragen gekregen over de lengte van een vragenlijst of mogelijke vraagtypen in Exploratio? Neem dan contact met ons op. Gelijk aan de slag met je eigen vragenlijst? Vraag dan hier een demo-account aan.

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit