De mogelijkheden van Exploratio voor u op de rij

Algemeen

 • De tool is webbased en functioneert probleemloos in uw huidige internetomgeving;
 • De look-and-feel van de enquêtes kunt u zo instellen dat deze aansluit bij uw huisstijl;
 • De enquêtes zijn eenvoudig aan te passen (bijv. een extra vraag of een antwoordoptie toevoegen of de vraagvolgorde veranderen);
 • Onderzoekstool is in de Nederlandse taal;
 • Er kan zowel op naam (“Geachte heer De Vries”) als anoniem worden uitgestuurd;
 • Er is in de vragenlijst voor de respondent geen reclame of bannering van derden zichtbaar. Het is volledig uw onderzoek;
 • De resultaten worden automatisch berekend en real-time op uw scherm gepresenteerd in heldere figuren of tabellen. Ook antwoorden op open vragen kunt u zichtbaar maken;
 • De resultaten kunt u met één druk op de knop ook offline (als PDF) beschikbaar maken;
 • Deskundige ondersteuning via de helpdesk;
 • Bij onvoorziene technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk;
 • Optioneel kunt u kiezen voor het doen van onderzoek door ervaren projectleiders van Newcom;
 • Onderhoud aan het systeem door Newcom is standaard inbegrepen;
 • Gegevens worden versleuteld verzonden (https).

Opstellen vragenlijsten

 • Het soort vragen dat u stelt is uitputtend: open en gesloten vragen, vragen met Likertschalen en 10-puntsschalen, prioriterings- en sommeringsvragen behoren tot de standaarduitrusting. Daarnaast zijn er nog vele andersoortige vraagtypen. Denk ook aan Smileys, etc.;
 • Visuele fragmenten (afbeeldingen) makkelijk in te bouwen;
 • 1 of meerdere vragen per scherm;
 • Pagebreaks zijn te maken waar u dat wenst;
 • Uitgebreide controlemogelijkheden;
 • Meertalige enquêtes, resultaten in één datafile;
 • Invulopties: meerdere keren in te vullen, slechts 1 keer in te vullen, (indien wenselijk: beveiligd met wachtwoord);
 • ‘Terug’-knop is instelbaar (wel/niet);
 • Randomisering van antwoordmogelijkheden;
 • Uitgebreide skip- en routingsmogelijkheden;
 • Enquêtes zijn gemakkelijk te kopiëren;
 • Sjablonen: standaard meetinstrumenten op patiënttevredenheid en ervaren communicatie door patiënten, medewerkerstevredenheid, tevredenheid verwijzers en imago;
 • Mogelijkheid om meldingen bij gegeven antwoorden in te stellen;
 • Gemakkelijke testfuncties (ook per vraag of gehele vragenlijst);
 • Bibliotheekfunctie voor vragen en vragenlijsten (ook delen met andere licentiehouders);
 • Instellen verplichte/facultatieve vragen.

Vragenlijst afname

 • Gemakkelijk e-mails verzenden met txt of html opmaak;
 • Uitnodigingen voor onderzoek volledig te personifiëren;
 • Van tevoren inplannen van veldwerk;
 • Rappelmogelijkheid non-respons;
 • Automatische reminders in te stellen;
 • Voortgangsoverzicht: in wachtrij en verzonden, gestart en voltooid, invultijd;
 • Voortgang real-time te volgen;
 • Vragen overslaan en routing mogelijk op basis van ingelezen variabelen;
 • Gemiddelde invultijd per respondent altijd inzichtelijk;
 • Inhuur van respondenten in uw regio (tegen extra kosten);
 • Printen van vragenlijsten;
 • Invoerfunctie voor schriftelijk afgenomen vragenlijsten;
 • Koppeling via API met andere systemen;
 • Continu veldwerk of ad-hoc;
 • URL aanpasbaar voor afname (persoonlijke link of generiek);
 • Afname werkt op alle online devices;
 • Notificaties bij Likert-vragen (e-mailbericht bij bepaalde gegeven scores);
 • Dagelijkse automatische email-update van respons en voortgang.

Analyse en rapportage

 • De mogelijkheid om via een wizard snel een persoonlijk dashboard aan te maken;
 • Rechte tellingen, percentages en visuele weergave;
 • Kruistabellen;
 • Grafieken en grafieksjablonen;
 • Resultaten open vragen;
 • Hergroeperen data;
 • Uitleg tekstueel bij data gemakkelijk invoeren;
 • Diverse filtermogelijkheden (op antwoorden en achtergrondkenmerken);
 • De mogelijkheid om eigen resultaten af te zetten tegen de benchmark;
 • De mogelijkheid om respondentkaarten aan te maken (rapporten per respondent);
 • Dashboard gemakkelijk online delen binnen of buiten uw organisatie;
 • Wegen van data;
 • Rapportages in eigen huisstijl mogelijk (tegen extra kosten);
 • PDF converter;
 • Word converter;
 • Data exporteren (geheel of per deeldoelgroep) naar SPSS en Excel.

Beheer en support

 • Gebruikersbeheer: ken rechten toe aan groepen gebruikers;
 • Beveiliging: limiteer de toegang tot de applicatie door middel van IP-verificatie;
 • Quick Start: de snelstart gidsen helpen u snel op weg;
 • FAQ: antwoorden op de meest gestelde vragen;
 • Updates: volg de ontwikkelingen op de voet;
 • Documentatie van onderzoeken;
 • 24×7 beheer van Onderzoekstool (o.a. back-ups, updates en proactieve monitoring);
 • Helpdesk per telefoon en mail bereikbaar;
 • Trainingsmogelijkheden op locatie op verzoek en in overleg.

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit