De vier criteria

Het aantal respondenten in uw steekproef moet voldoende groot zijn

Afhankelijk van de grootte van de totale populatie en de gewenste betrouwbaarheid variëren deze aantallen aanzienlijk. Voorbeeld: indien u 100 Nederlanders in uw steekproef hebt en u wilt iets zeggen over geheel Nederland, dan is het aantal in uw steekproef te klein. Met andere woorden: de aantallen zijn dusdanig klein dat de kans op ‘toevalligheden’ erg groot is. Maar als u 100 klanten heeft en u hebt 40 klanten in uw steekproef, dan is het aantal weliswaar klein in absolute aantallen, maar gezien de groep een behoorlijk percentage.

De verhouding deelnemers/niet-deelnemers moet voldoende hoog zijn

Voorbeeld: als u 60 klanten heeft uitgenodigd om deel te nemen en 40 hebben daadwerkelijk deelgenomen, dan heeft u een respons van 67 procent. Dit kan bestempeld worden als een hoge respons en is dus een belangrijke indicator van representatief onderzoek. Indien u onderzoek doet onder de ‘Nederlander’ en u hebt 20.000 Nederlanders uitgenodigd met een onderzoek over een bepaald thema en er hebben er 1.000 gereageerd, dan heeft u qua aantallen een behoorlijke steekproef. Het deelnemingspercentage is met 5 procent echter bijzonder laag. De kans dat de niet-deelnemers andere meningen en/of behoeften hebben is behoorlijk groot.

De opbouw van de steekproef komt overeen met de opbouw van de totale populatie

Ook al hebt u een grote steekproef qua aantallen en ook qua respons, als de deelnemers voornamelijk grote klanten zijn en de niet-deelnemers zijn ‘kleine’ klanten, dan kunt u geen uitspraak doen over uw totale klantenpopulatie. Met andere woorden: de opbouw van de steekproef die u hebt verkregen moet op belangrijke kenmerken (zoals grootte klanten, geslacht, leeftijd, etc.) overeenkomen met de totale populatie.

Er zijn geen systematische verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers

Er kunnen systematische verschillen zijn tussen de deelnemers en de niet-deelnemers. Als er bijvoorbeeld relatief gezien weinig klanten hebben gereageerd, dan nog hoeft het onderzoek niet direct als niet-representatief bestempeld te worden. Er is dan nader onderzoek nodig onder de non-respons. Als blijkt dat een paar niet-deelnemers juist niet hebben meegedaan omdat ze ontevreden zijn, dan is er dus aanleiding dat de groep niet-deelnemers minder tevreden is dan de groep deelnemers. In dit geval is het onderzoek niet representatief. Maar als blijkt dat het kwam omdat men toevallig op vakantie was, druk etc, (en niet omdat men ontevreden is over de organisatie) dan is het geen systematisch verschil, maar een toevalligheid.

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit