Case: Anna Ziekenhuis meet de PEM

Voor het meten van patiënttevredenheid zijn verschillende instrumenten mogelijk. Zo is het als zorginstelling mogelijk om met Exploratio je eigen vragenlijsten in te zetten, om in samenwerking met Newcom een instrument op maat voor te maken, of om gebruik te maken van een gevalideerde vragenlijst zoals de PREM MSZ, of sinds 2023 de PEM. Anna Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis die de PEM kliniek succesvol gemeten heeft via Exploratio en waarvan de data is aangeleverd aan het NVZ-dashboard ten behoeve van de landelijke benchmark.  

Wat is de PEM?

De Patiëntervaringsmonitor (PEM) is een gestandaardiseerde, gevalideerde vragenlijst om de ervaringen van patiënten binnen zorginstellingen te meten. Behalve ziekenhuizen vallen bijvoorbeeld ook audiologische of revalidatiecentra hieronder. Op basis van internationaal onderzoek zijn de PEM vragenlijsten ontwikkeld door het Picker Institute, gebaseerd op de acht principes van patiëntgerichte zorg. VoorNVZbeelden van deze acht principes zijn wachttijden, de mate van duidelijkheid van uitleg, het vertrouwen van patiënten in artsen en de mate van respect die patiënten ervaren tijdens hun behandeling.

Waarom de PEM?

Doordat de PEM bestaat uit standaard, gevalideerde vragenlijsten, is het mogelijk om de resultaten landelijk en internationaal te benchmarken. Zo krijgen zorginstellingen met relatief weinig inspanning inzicht in de waardering van patiënten op essentiële thema’s. De data wordt ieder jaar aangeleverd en verwerkt in het landelijke real-time NVZ-dashboard. Doordat resultaten van patiëntervaringen kunnen worden vergeleken met elkaar, verbeteren we samen de zorg.

Waarom meet Anna Ziekenhuis de PEM met Exploratio?

Omdat Exploratio binnen Anna Ziekenhuis al sinds 2017 gebruikt wordt om patiëntonderzoeken uit voeren, ontstond bij Anna de vraag of het ook mogelijk was om via ons de PEM uit te zetten. Daarom hebben wij een specifieke module die het mogelijk maakt om de PEM te meten, geheel in eigen huisstijl van een zorginstelling. Behalve de standaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen benchmarken, is een zorginstelling zélf volledig vrij om vragen toe te voegen, specifieke afdelingen of locaties voor jouw instelling aan de resultaten te koppelen en eigen verdiepende rapportages of dashboards te maken. Doordat er vanuit Exploratio een doorlevering gemaakt volgens het standaard format, is opname in het landelijke NVZ dashboard ten behoeve van de benchmark mogelijk.

Ervaringen Miriam Graumans en Yolanda Scriwanek, adviseurs K&V Anna Ziekenhuis

‘Omdat we Exploratio naar tevredenheid gebruiken, hadden we de wens om ook de PEM met Exploratio uit te kunnen voeren.  Het is even puzzelen geweest o.a. met de NVZ formats, maar heel fijn dat het goed gelukt is. We hebben onze resultaten van de PEM kliniek in kunnen lezen in het NVZ dashboard. Dit levert bruikbare benchmarkinformatie op!  We zijn bezig met de voorbereidingen om ook de PEM voor de poliklinieken via Exploratio te gaan meten.’

Behalve de PEM maakt Anna Ziekenhuis ook gebruik van andere type onderzoek die mogelijk zijn met Exploratio. Naast de PEM is het namelijk ook gemakkelijk om afdeling-specifieke vragenlijsten uit te zetten via Exploratio, om je eigen cliëntenpanel te beheren in onze tool, en kunnen ook andere afdelingen zoals HR of een Academie aansluiten onder één organisatie. Zo verzamelt het gehele ziekenhuis alle data onder één dak, geheel makkelijk en veilig.

Meer informatie over de PEM of andere vormen van patiëntonderzoek die wij aanbieden? Neem dan contact met ons op!

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit