Case: Patiënttevredenheid meten – Instituut Verbeeten

Case Patienttevredenheid meten Instituut verbeetenInstituut Verbeeten levert al 70 jaar zorg op het gebied van radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Instituut Verbeeten biedt zorg op maat, met aandacht voor wat de patiënt zelf belangrijk of nodig vindt. Omdat Instituut Verbeeten begeleiding zocht bij het ophalen van patiëntervaringen, kwamen wij als Exploratio met de organisatie in contact. Hierover vertelt Sandra Rüttchen, beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid zelf:

‘Instituut Verbeeten zocht een professionele organisatie met ervaren en deskundige professionals voor begeleiding van het project ‘ontwikkeling en implementatie van het patiënttevredenheidsonderzoek in Instituut Verbeeten’. Na onderzoek te hebben gedaan zijn een aantal organisaties uitgenodigd voor kennismaking en introductie van hun product. Vanwege de professionaliteit van Newcom, de prettige kennismaking en positieve verhalen vanuit ons netwerk, hebben we ervoor gekozen om samen te gaan werken met Newcom en hun product Exploratio.’

Om het proces van de vragenlijst tot en met de juiste inzichten te begeleiden, delen we namens Exploratio en Newcom het project op in 3 fasen: De input, de afname en de output. Per fase geeft Sandra een toelichting op hoe dit in zijn werk is gegaan:

Input: De vragenlijst

‘Onder begeleiding van Newcom werd de focus behouden, de vaart erin gehouden en werden zaken definitief afgetikt en door Newcom verwerkt. Snel zichtbaar test-resultaat. Compliment voor de strakke bewaking van tijd, tijdspad en de doelstelling. Ook heel fijn dat Newcom zo makkelijk bereikbaar was en zo snel reageerde op mails met vragen. Onze feedback werd steeds snel verwerkt. Newcom dacht heel fijn mee en gaf goed bruikbare tips en adviezen.

Afname: Patiënten uitnodigen

‘Het uitnodigen van de patiënten verloopt via een eenvoudig stappenplan. In onze organisatie is er voor gekozen om zelf Excel-bestanden (csv) te genereren en deze in te lezen in de tool. Je kunt de uitnodigingen laten versturen op een door jezelf gekozen tijdstip. Ook het versturen van een reminder (naar patiënten die nog niet hebben gereageerd) behoort tot de mogelijkheden.

Output: Het dashboard

‘Alle resultaten komen in een overzichtelijk dashboard terecht. Met afzonderlijke tabbladen voor de verschillende onderdelen is het een overzichtelijk geheel. Ook kun je zelf als gebruiker nog filters gebruiken op de diverse onderdelen. Daarnaast is het ook nog mogelijk om je eigen dashboards te creëren. De dashboard tool werkt heel intuïtief en biedt veel mogelijkheden.’

Uiteindelijk willen wij als Exploratio en Newcom ervoor zorgen dat onze onderzoeken en inzichten ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de organisatie en haar patiënten. Wat levert onze samenwerking uiteindelijk op voor Instituut Verbeeten?

‘Via het PTO luisteren we naar patiënten en zien we hen op heel gestructureerde wijze. Het is belangrijk dat patiënten hun mening kunnen geven over hoe zij de ontvangen zorg hebben ervaren. We hoeven nu niet meer uit te gaan van aannames, de beeldvorming wordt nu gedegen onderbouwd. De resultaten zijn overzichtelijk terug te vinden in een dashboard en het monitoren van de uitkomsten is makkelijk. De rode draad wordt hierdoor snel opgemerkt. De uitkomsten van het PTO dienen als basis om met elkaar en met patiënten in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een focus- of spiegelgesprek. Verbetertrajecten kunnen, indien nodig, sneller opgepakt worden zodat we de zorg aan onze patiënten nog beter kunnen maken. Daarbij is het ook heel prettig dat we jaarlijks een terugkoppeling krijgen. Dat helpt scherp te blijven.’

En met het oog op de toekomst nog een laatste woord vanuit Instituut Verbeeten:

‘In Instituut Verbeeten willen we in toenemende mate zicht krijgen op hetgeen patiënten ervaren m.b.t. de geleverde zorg. Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd en nemen een (meer) actieve rol in hun behandeling. Het uitvoeren van een PTO geeft daarbij belangrijke informatie. Ons doel is onze zorg nog beter af blijven stemmen op de individuele patiënt. De uitkomsten van het PTO maken voor ons concreter waar vanuit patiënten oogpunt verbeteringen mogelijk zijn. Dit komt overeen met onze missie en visie: “De beste mogelijk zorg voor al onze patiënten. We bieden zorg op maat, met aandacht voor wat de patiënt zelf belangrijk of nodig vindt’’.’

Meer informatie over het meten van patiënttevredenheid? Neem dan contact met ons op!

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit