Case: Onderzoek doen met Exploratio

Claudia de Graauw effectmeting en doelbereik is een klein onderzoeksbureau, werkzaam binnen de non-profitsector. Het bureau doet onderzoeken naar cultuureducatie en de effecten ervan, maar ook bezoekersonderzoeken bij musea. Daarnaast evalueert Claudia de Graauw projecten voor gemeenten, andere overheden en opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Inmiddels bestaat het bureau 12,5 jaar en zijn er al een hele hoop onderwerpen en onderzoeken de revue gepasseerd.

Over het ontstaan van de samenwerking met Exploratio vertellen Claudia de Graauw en Karien Voermans:

Onderzoek doen met Exploratio

‘’Voor veel onderzoeken wordt er een vragenlijst ingezet om bijvoorbeeld bezoekers te bevragen over de ervaringen die zij hebben opgedaan. Nadat we niet tevreden waren met onze vorige tool zijn we op zoek gegaan naar een onderzoekstool die beter bij ons paste. We zochten een tool waarbij we de real-time informatie met de klant konden delen. Daarnaast moest het een gebruiksvriendelijke tool zijn met veel mogelijkheden op het gebied van vraagsoorten. Verder vonden wij het belangrijk dat er een goede servicedesk is die meedenkt en met snelle oplossingen kan komen. Na een demo van Exploratio en een gesprek hebben we de knoop doorgehakt en zijn we met Exploratio in zee gegaan. En we zijn daar een jaar later nog altijd blij mee. De vragenlijsten kunnen we snel programmeren en de dashboards zijn overzichtelijk voor de klant. Ook de servicedesk staat altijd klaar voor vragen en suggesties voor verbeteringen. Zij denken mee in oplossingen.’’

Zoals in de introductie al genoemd is, doet Claudia de Graauw onderzoek naar een breed aantal onderwerpen. Een uitgelicht voorbeeld zijn de bezoekersonderzoeken voor musea:

‘’De tool zetten we in voor uiteenlopende vragenlijstonderzoeken. Zo doen we doen bezoekersonderzoeken voor een aantal musea. De vragenlijst wordt geprogrammeerd en de bezoekers vullen deze met behulp van een tablet ter plekke in. Hierbij hebben we ook een dashboard gemaakt, zodat medewerkers van het museum een aantal gegevens real-time kunnen inzien. Daarnaast bevragen we voor een fonds deelnemers aan verschillende activiteiten met een 0- en een 1-meting. Hiervoor worden ze voorafgaand aan de activiteit gevraagd (en wordt de QR-code gedeeld) of per mail benaderd. Op deze manier kunnen wij het effect zien van het desbetreffende programma.’’

Het aanmaken van een onderzoek tot en met het delen van data met klanten is een proces wat Exploratio gemakkelijk maakt

Claudia en Karien vertellen hier het volgende over:

‘’Waar we eerst een dag bezig waren met een vragenlijst programmeren, zijn we nu binnen een paar uur klaar. De vragenlijst wordt altijd eerst getest door de klant en de schoonheidsfoutjes worden er nog uitgehaald. Wij proberen bij het programmeren altijd de huisstijl van de klant mee te nemen.

Vragenlijsten worden op verschillende manieren afgenomen. In musea wordt er gebruik gemaakt van een tablet waarop de vragenlijst staat en ter plekke ingevuld kan worden. Maar we hebben ook vragenlijsten die naar een mailbestand gestuurd worden. Een aantal keer maken we gebruik van QR-codes. Maar ook een link die verspreid wordt door ons of de klant om de respons te vergroten. Per klant bekijken we of het nodig is om een dashboard te maken, zodat de klant de data zelf al kan bekijken.’’

Tot slot vroegen wij Claudia en Karien wat het gebruik van onze tool oplevert voor het bureau.

‘’Exploratio levert ons bureau een hoop op. We hebben mooiere vragenlijsten die we op verschillende manieren kunnen delen. De vragenlijsten zijn makkelijk aan te passen aan de huisstijl van klant. Daarnaast gaat het programmeren een stuk vlotter dan voorheen. Wanneer een vraag aangepast of verschoven moet worden is dat in een paar muisklikken gedaan.’’

Meer informatie over zelf onderzoek doen? Neem dan contact met ons op!

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit