Checklist Online Enquête maken in Exploratio

Bij het opstellen van een online vragenlijst zijn er een aantal zaken waar je een beslissing over moet nemen. Hoe ga je respondenten benaderen? Welke volgorde hou ik aan? Hoe lang mag de vragenlijst duren?

Wanneer je voortaan bij het maken van je volgende online enquête deze checklist bij de hand houdt, maken we jouw werk een stuk gemakkelijker.

  1. Eigen huisstijl. Wanneer je respondenten betrekt bij jouw organisatie wil je respondenten het gevoel geven dat ze ook daadwerkelijk voor jouw organisatie een vragenlijst invullen. Dit is binnen Exploratio heel gemakkelijk te regelen door je eigen huisstijl toe te voegen aan vragenlijsten en daarbij gebruik te maken van je eigen logo en kleuren.
  2. Type enquête. Binnen Exploratio zijn er drie verschillende manieren van afname. Selecteer je een groep respondenten die je per mail wilt bereiken? Daar is het type gesloten enquête voor ontwikkeld. Wil je een link delen online die respondenten eenmalig invullen? Gebruik dan de open link, die overigens ook een QR-code genereert. Vraag je respondenten op locatie om antwoorden en wil je na het einde van een vragenlijst terug naar het begin? Gebruik de cyclische enquête!
  3. Kort en bondig. Huisstijl en type enquête bepaald? Dan is het tijd voor het samenstellen van de vragenlijst. Hou hierbij in het achterhoofd dat een vragenlijst niet te lang mag zijn. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat 41% van de respondenten niet langer dan 4-6 minuten wilt besteden aan een enquête.
  4. Meetniveaus. Wat je wilt vragen is uiteraard belangrijk. Maar om hier goed antwoord op te krijgen, zal je voorafgaand aan het onderzoek helder moeten hebben hoe je het vragen kunt meten. De volgende vier meetniveaus van enquête vragen geven je inzicht in op welk meetniveau je kunt meten: Nominaal, Ordinaal, Interval en Ratio. Hier meer over weten? Klik dan hier voor meer informatie over meetniveaus.
  5. Structuur. De volgorde van vragen is belangrijk. Zo vraag je eerst om een algemeen onderdeel voordat je onderliggende aspecten uitvraagt. Vraag je bijvoorbeeld om een reeks imago-aspecten, merk- of productwaarden, is het aan te raden te beginnen met een algemeen oordeel (rapportcijfer) en dan de reeks aspecten (prijs, kwaliteit, service, etc.) te behandelen.
  6. Persoonlijke vragen op het laatst. Wanneer respondenten bereid zijn om mee te denken met jouw organisatie, verwachten zij ook vragen over jouw producten of diensten. Persoonsgegevens worden daarom bij voorkeur aan het eind van een vragenlijst gesteld, om een hoge afbreuk in de respons te voorkomen.
  7. Stel één vraag tegelijk. Bij een vraag is het belangrijk dat er één vraag tegelijk wordt gesteld. Dit om duidelijk te maken waar het omgaat, duidelijk te maken welke vraag beantwoord wordt en tegenstrijdigheden te voorkomen. Zo vraag je bijvoorbeeld niet “Ben je tevreden over ons en zo nee, waarom niet?”, maar wel “Ben je tevreden over ons?’’ En in een volgende vraag: ‘Indien nee: waarom niet?’.
  8. Houd de vragenlijst relevant. In het voorgaande punt wil je eigenlijk de vraag ‘waarom niet’ alleen stellen aan ontevreden personen. Met behulp van intelligente routing is het mogelijk om alleen relevante vragen aan respondenten voor te leggen. Dit draagt bij aan een zo kort mogelijke vragenlijst, en krijg je toch de antwoorden waar je naar op zoek bent.
  9. Betrouwbare vragen. Het vermijden van dubbele vragen stellen draagt bij aan de betrouwbaarheid van je vragenlijst. Daarnaast is het ook belangrijk dat vragen allemaal op dezelfde manier worden gesteld (dus allen negatief, neutraal of positief gesteld) en de bijbehorende antwoordschalen gelijk zijn (helemaal mee oneens – helemaal mee eens/ zeer negatief – zeer positief/ zeer onaantrekkelijk – zeer aantrekkelijk).
  10. Open eind. Het is altijd handig om af te sluiten met een open vraag. Respondenten kunnen dan altijd nog opmerkingen kwijt over het onderwerp, of de vragenlijst zelf. Een open vraag levert je veel informatie op omdat respondenten de kans krijgen om hun eigen mening in eigen woorden uit te drukken in plaats van gegeven antwoordopties.

Heb je naar aanleiding van deze checklist een vraag gekregen over het opstellen van jouw online enquête? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons! We denken graag met jou mee. Met deze checklist klaar voor jouw onderzoek? Vraag dan een demo aan!

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

Altijd in contact met je eigen doelgroep? Lees hoe Omroep Brabant het doet!

Patiënttevredenheid meten en aanvullende panelonderzoeken, Isala doet het!

Isala - Exploratio

Studenttevredenheid overzichtelijk in één dashboard, leer het van OppStap!

Neem nu de snelle rondleiding

Exploratio is een initiatief van onderzoeksbureau Newcom. Newcom heeft de online applicatie Exploratio ontwikkeld om organisaties de mogelijkheid te bieden zelf online enquêtes uit te voeren onder hun doelgroepen. Met deze onderzoekstool kunt u uw data perfect online verzamelen en eenvoudig analyseren. Exploratio is volledig webbased en u kunt direct aan de slag. Exploratio is ISO27001:2013 gecertificeerd.

Kies hier uw licentie

Start vandaag nog uw eerste onderzoek