Tien enquete tips voor u

  1. Begin met het einde in gedachten. Denk aan wat u wilt doen met de resultaten en hoe u deze gaat analyseren.
  2. Besteed aandacht aan het opstellen van de enquête. Dit is de belangrijkste fase in uw onderzoek. Bij online onderzoek is het belangrijk dat uw vragen goed te begrijpen en te beantwoorden zijn. U moet precies meten wat u wilt weten.
  3. Houd uw enquête kort en bondig. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers gemiddeld 8 tot 10 minuten voor een onderzoek willen uittrekken. Dit betekent in de praktijk dat u maximaal 20 tot 25 vragen stelt.
  4. Denk vooruit. Als u de enquête ontwerpt en u wilt de resultaten van twee of meer vragen met elkaar vergelijken, houd er dan rekening mee dat u dezelfde antwoordschalen gebruikt. Vergelijk bijvoorbeeld schalen van ‘zeer tevreden/zeer ontevreden’ met elkaar en niet die met ‘tevreden/ontevreden’.
  5. Test de online enquête voordat u deze verstuurt. Voordat de enquête ‘live’ gaat laat u deze doornemen door enkele proefpersonen. Zo voorkomt u fouten.
  6. Verhoog de respons met een wervende onderwerpregel. Dit is het visitekaartje van uw uitnodiging. En schrijf daarbij een korte e-mail waarin wordt aangegeven waar uw onderzoek over gaat en wat het de respondent oplevert. Het terugkoppelen van een deel van uw onderzoeksresultaten motiveert mensen om mee te doen. Vertel hoe lang uw onderzoek duurt en richt het daarop in.
  7. Verstrek een incentive en koppel (een deel van) de resultaten terug. Het verstrekken van een incentive verhoogt de response, maar is vaak niet de belangrijkste reden om mee te doen voor respondenten. Veel belangrijker is het daadwerkelijk iets doen met de resultaten die u heeft verkregen. Het terugkoppelen van de resultaten (en nog beter: aangeven wat u er mee gaat doen) is aan te bevelen.
  8. Besteed aandacht aan de vormgeving en gebruik beeldmateriaal indien mogelijk. Dit kan het geheugen van de respondent prikkelen. Bovendien maakt het uw enquete aantrekkelijker. Zo laat u bijvoorbeeld in de enquête uw laatste nieuwsbrief zien, zodat de respondent weet welke brief het betreft.
  9. Verstuur een herinnering als blijkt dat de respons achterblijft. Dit verhoogt de respons. Normaliter is de beoogde respons binnen ongeveer 5 dagen binnen.
  10. Controleer na de dataverzameling de responssamenstelling. Komt deze op belangrijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en regio) overeen met de populatie? Zo niet, dan zal u wellicht een weging toe moeten passen op uw dataset, zodat de scheve verdeling rechtgetrokken wordt.

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit