Verschillende grafiektypen

Om resultaten van een onderzoek goed te laten landen in jouw organisatie, is het belangrijk om resultaten inzichtelijk te delen met medewerkers, afdelingshoofden of klanten. Om jouw rapportages zo inzichtelijk mogelijk te maken, heeft Exploratio verschillende grafiektypen ontworpen om jou te helpen.

In dit artikel laten we je zes verschillende grafieken zien die mogelijk zijn in Exploratio om jouw rapportages inzichtelijk te presenteren.

1. Staafdiagram

Eén van de meest gebruikte grafieken in Exploratio is het zogenaamde staafdiagram. Het staafdiagram is geschikt wanneer meerdere stellingen in één overzichtelijke grafiek moeten worden weergegeven in gemiddelden of percentages. Daarmee kunnen de scores snel met elkaar worden vergeleken en is duidelijk waar hoog en/of laag op wordt gescoord.

2-9 Bargrafiek - Verschillende grafiektypen

2. Kolom(column-)grafiek

Waar bij het staafdiagram de scores horizontaal worden gepresenteerd, worden in de kolomgrafiek de scores verticaal weergegeven. Zo is ook de kolomgrafiek ideaal geschikt om verschillende stellingen of antwoordopties met elkaar te vergelijken, maar is het handigst om in te zetten wanneer vergelijkingen tussen tijdsperiodes met elkaar worden gemaakt.

2-9 Bargrafiek - Verschillende grafiektypen

3. Taartdiagram

In tegenstelling tot het staafdiagram- en de kolomgrafiek, is een taartdiagram een geschikte grafiek om één stelling of vraag te presenteren. Het taartdiagram geeft inzichtelijk weer hoe de verdeling tussen de antwoordopties is, waarbij de percentages opgeteld tot 100% oplopen.

4. Stackedgrafiek

De stackedgrafiek is een variant op de eerder genoemde staafdiagram. Echter wordt bij de stackedgrafiek altijd een verdeling zichtbaar tussen de antwoordopties. Zo worden de antwoordopties opgestapeld tot het totaal. Op deze manier kan je zowel enkele als meerdere deelvragen presenteren, met een onderverdeling tussen de gekozen antwoordopties naar aantallen of percentages. Dit maak het echter niet mogelijk om gemiddelden te presenteren in een stackedgrafiek, daarvoor gebruik je weer de staafdiagram of kolomgrafiek.

5. Tabel

Naast de grafieken die ontwikkeld zijn om data aantrekkelijk en inzichtelijk te presenteren, behoort ook een simpele tabel tot de mogelijkheden. Daarin zou je ook het gemiddelde antwoord op een vraag of stelling kunnen presenteren in één cijfer, maar wordt de tabel vooral gebruikt als standaard voor de respons van antwoorden op open vragen in de vragenlijst.

6. NPS-Grafiek

Tot slot heeft Exploratio voor de zogenaamde NPS-vraag een specifieke grafiek ontwikkeld. De voorwaarde die voor deze grafiek geldt, is dat de antwoordschaal van 0 tot 10 wordt gebruikt, zoals de NPS-vraag origineel ontwikkeld is. Vervolgens zie je in één overzicht de verdeling tussen de Promoters, Passives en Detractors van jouw organisatie, inclusief de NPS score zelf.

Nu je hier over de verschillende grafiektypen van Exploratio hebt kunnen lezen, ben je misschien ook benieuwd hoe dit in onze tool toe te passen is en te gebruiken is. In de volgende How-to-video uit onze handleiding krijg je hier een goed beeld van! Welke grafieken gebruik jij in je volgende rapportage?

Deze online onderzoekstool is mede voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

Maud Huisman, Marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

Aukje van de Molengraft, Kwaliteitscoördinator bij Revant

Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

Saskia Derkx, Adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Enkele Klanten en Cases van Exploratio

ONLINE ONDERZOEK

Gemakkelijk gemaakt

100% BETROUWBAAR

ISO27001 en AVG proof

1.000.000 VRAGENLIJSTEN PER JAAR

Autoriteit