Precies het juiste aantal reacties voor je enquête

Er zijn 4 belangrijke criteria om de representativiteit van een onderzoek te bepalen. De eerste van deze vier is dat de respons voldoende groot moet zijn qua aantallen. Een hele populatie onderzoeken is veelal niet mogelijk, maar om toch betrouwbare uitspraken te doen over jouw onderzoeken, moet de steekproef wel een voldoende grootte hebben. Als je steekproef representatief is, mogen de resultaten gegeneraliseerd worden naar de totale populatie.

Maar hoe groot moet jouw steekproef zijn om representatief te zijn? Newcom en Exploratio hebben onderstaande steekproefcalculator ontwikkeld om in één oogopslag te weten hoeveel respondenten je onderzoek nodig heeft om uitspraken over de gehele populatie te mogen doen, op basis van 3 verschillende betrouwbaarheidsniveaus (90%, 95%, 99%). Onze calculator geeft aan hoe groot je steekproef moet zijn om statistisch relevante resultaten te verwerven voor een bepaalde populatie.

Vul hieronder de drie kerngetallen van de calculator in: Resultaat:
Hoe groot is de steekproefmarge die je wilt toelaten? (%)
Een steekproefmarge van 5% is gangbaar bij marktonderzoek
steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 90%
Wat is de omvang van de populatie?
Wanneer de omvang niet bekend is, vul dan 20000 in.
steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 95%
Welke uitkomst verwacht je in het onderzoek?
Wanneer dit niet vooraf is in te schatten, vul dan 50 in.
steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van: 99%

Na het invullen van bovenstaande steekproefcalculator, ben je bekend met het eerste criteria van representatief onderzoek; De respons (n) moet voldoende groot zijn qua aantal. Voor de overige 4 criteria van representatief onderzoek, klik je hier. Of heb je behoefte aan enquete tips voor het opzetten van je onderzoek. Voor een impressie van de mogelijkheden van Exploratio krijg je hier een rondleiding over verschillende modulen van onze tool.