Ja, dit werkt inderdaad op deze manier. De opengestelde link kunt u kopieren en vervolgens publiceren op de door u gewenste locatie. Dit kan een website zijn, maar ook een locatie binnen intranet. Door op de link te klikken, komen de respondenten uiteindelijk in de vragenlijst terecht.