Exploratio is onderdeel van Newcom Research & Consultancy B.V. Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De door de MOA opgestelde algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing.

Leveringsvoorwaarden

 • De looptijd bedraagt minimaal een maand
 • Na afloop van de licentieperiode wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd tot wederopzegging (dit kan maandelijks). Hierbij wordt per kwartaal gefactureerd overeenkomstig de huidige voorwaarden en licentieperiode tenzij expliciet anders besproken en vastgelegd.
 • De opzegtermijn bij verlenging bedraagt één (1) maand.
 • Bij de licentie wordt een online basishandleiding geleverd.
 • Het traject is exclusief eventueel aanvullende trainingen.

Helpdesk ondersteuning

 • telefonische helpdesk ondersteuning is in de licentie op te nemen.
 • U heeft onbeperkte toegang tot de helpdesk voor technische vragen.

Betalingsafspraken

 • Het traject wordt  bij aanvang gefactureerd.
 • De betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, onder vermelding van het factuurnummer en de volledige bedrijfsnaam van ons moederbedrijf: Newcom Research & Consultancy B.V. Het bankrekeningnummer is: 62.97.35.379.

Non-betaling en misbruik

 • In het geval u niet aan bovengenoemde betalingsafspraken voldoet of wanneer u misbruik maakt van onze onderzoeksapplicatie, dan heeft Exploratio het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder enige vorm van terugbetaling. Uw licentie wordt per direct beëindigd.

Eigendomsrecht

 • U bent eigenaar van de vragenlijst en de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek. Het intellectuele eigendom van het onderzoek (de ruwe data, procedure, instrumentatie etc.) blijft eigendom en onder berusting van Exploratio.
 • Exploratio conformeert zich aan de ESOMAR/ICC code voor marktonderzoek.

Privacy

 • De privacy van uw respondenten is gewaarborgd volgens de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (zie http://www.cbpweb.nl).
 • Newcom Research & Consultancy B.V., noch Exploratio en haar werknemers kunnen op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten die u uitvoert via Exploratio.

Aansprakelijkheid

 • Newcom Research & Consultancy B.V., noch Exploratio en haar werknemers kunnen op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor technische mankementen aan haar online onderzoeksapplicatie.
 • Tevens kunnen Newcom Research & Consultancy B.V., noch Exploratio en haar werknemers op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor de respons die uw online onderzoek oplevert.