Algemene voorwaarden OnderzoeksTool

Onderzoekstool.nl is onderdeel van Newcom Research & Consultancy B.V. Newcom Research & Consultancy B.V. is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De door de MOA opgestelde algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing. 

Leveringsvoorwaarden

 • De looptijd bedraagt minimaal een maand
 • Na afloop van de licentieperiode wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd tot wederopzegging (dit kan maandelijks). Hierbij wordt per kwartaal gefactureerd overeenkomstig de huidige voorwaarden en licentieperiode tenzij expliciet anders besproken en vastgelegd.
 • De opzegtermijn bij verlenging bedraagt één (1) maand.
 • Bij de licentie wordt een online basishandleiding geleverd.
 • Het traject is exclusief eventueel aanvullende trainingen.

Helpdesk ondersteuning

 • telefonische helpdesk ondersteuning is in de licentie op te nemen.
 • U heeft onbeperkte toegang tot de helpdesk voor technische vragen.

Betalingsafspraken

 • Het traject wordt  bij aanvang gefactureerd.
 • De betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, onder vermelding van het factuurnummer en de volledige bedrijfsnaam van ons moederbedrijf: Newcom Research & Consultancy B.V. Het bankrekeningnummer is: 62.97.35.379.

Non-betaling en misbruik

 • In het geval u niet aan bovengenoemde betalingsafspraken voldoet of wanneer u misbruik maakt van onze onderzoeksapplicatie, dan heeft Onderzoekstool.nl het recht de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder enige vorm van terugbetaling. Uw licentie wordt per direct beëindigd.

Eigendomsrecht

 • U bent eigenaar van de vragenlijst en de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek. Het intellectuele eigendom van het onderzoek (de ruwe data, procedure, instrumentatie etc.) blijft eigendom en onder berusting van Onderzoekstool.nl.
 • Onderzoekstool.nl conformeert zich aan de ESOMAR/ICC code voor marktonderzoek.

Privacy

 • De privacy van uw respondenten is gewaarborgd volgens de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (zie http://www.cbpweb.nl).
 • Newcom Research & Consultancy B.V., noch Onderzoekstool.nl en haar werknemers kunnen op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten die u uitvoert via Onderzoekstool.nl.

Aansprakelijkheid

 • Newcom Research & Consultancy B.V., noch Onderzoekstool.nl en haar werknemers kunnen op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor technische mankementen aan haar online onderzoeksapplicatie.
 • Tevens kunnen Newcom Research & Consultancy B.V., noch Onderzoekstool.nl en haar werknemers op generlei wijze, juridisch of in andere zin, verantwoordelijk worden gehouden voor de respons die uw online onderzoek oplevert.

Wij werkten al met...

 • Alrijne.nl
 • nwz.nl
 • Isala
 • Amphia
 • Revant
 • Zorgzaam
 • Antonie van Leeuwenhoek
 • Reinierdegraaf.nl
Bekijk alle klantenBekijk alle klanten

Waarom Exploratio?

 • Volledig te personaliseren
 • Grootste respondentenpanel = eigen panel bouwen
 • Gemakkelijk resultaten analyseren
 • Ondersteuning en training
 • Benchmarking

Start mijn onderzoek

 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten