Gratis te downloaden: Participatiemonitor voor Gemeenten

Willen Nederlanders participeren met de gemeente? Welke groepen zijn er te identificeren? Hoe en over welke thema’s wil men participeren? 

Participatiemonitor voor Gemeenten

Veel burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen, de groenvoorziening of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Of ze praten mee over de gemeentebegroting, denken mee bij het opstellen van nieuw cultuurbeleid of het herinrichten van een straat. Dit is wat we noemen inwonersbetrokkenheid of burgerparticipatie.

Newcom heeft dit jaar voor het eerst onderzoek gedaan onder Nederlanders, naar hoe het gesteld is met de burgerparticipatie in Nederland. De steekproef van 1.185 respondenten vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18 t/m 65 jaar.

De Participatiemonitor voor Gemeente is gratis te downloaden. 

Gratis Monitor

Enkele klanten van Exploratio

Exploratio is ontwikkeld om organisaties de mogelijkheid te bieden zelf online enquêtes uit te voeren. Gemakkelijk en veilig.