Wilt u gebruik maken van gestandaardiseerde onderzoeken?

Klanttevredenheid extern

Wilt u onderzoek doen naar de tevredenheid van uw klanten? De tevredenheid van uw klanten is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie. Met de gevalideerde vragenlijst van Exploratio.nl stellen we u in staat om op een zeer gemakkelijke wijze zelfstandig klanttevredenheidsonderzoek te verrichten. Binnen een aantal klikken kunt u de gestandaardiseerde vragenlijst naar de tevredenheid onder uw doelgroep inzichtelijk krijgen. Met behulp van benchmark gegevens krijgt u exact inzichtelijk hoe de kwaliteit van uw organisatie wordt ervaren. U kunt vervolgens de resultaten eenvoudig omzetten naar concrete verbeteringen in de dagelijkse dienstverlening.

Klanttevredenheid intern

Interne klanttevredenheid: Intern klantenonderzoek maakt zichtbaar hoe uw eigen organisatie functioneert. Hoe dragen de diverse afdelingen bij aan de doelen van uw organisatie? Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen de afdelingen? Met de uitkomsten van gedegen intern klantenonderzoek kunt u de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld een onderzoek doen op het gebied van het presteren van alle stafafdelingen. Ook kunt u een specifiek onderzoek doen naar het organisatieonderdeel (bijvoorbeeld de facilitaire dienst) of de onderliggende bedrijfsonderdelen (de schoonmaak, receptie, beveiliging, etc). U kunt de informatie direct gebruiken als sturingsinformatie.

Imago onderzoek

De beleving van uw product of dienst is nauw gerelateerd aan het imago van uw organisatie. Een goed imago heeft veel directe en indirecte effecten. Onderzoek doen naar het imago is daarom uitermate belangrijk. Op basis van jarenlange ervaring hebben we een instrument voor u ontwikkeld waarmee u het imago op een gestandaardiseerde en efficiëntie manier kunt meten. Het instrument brengt het beeld dat de buitenwereld van uw organisatie heeft systematisch in kaart. In één oogopslag is zichtbaar welk beeld uw doelgroep(en) van uw organisatie heeft/hebben.

Medewerkerstevredenheidonderzoek

Een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot een lager personeelsverloop en een lager ziekteverzuim. Ook leidt het tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit en continue verbetering van de kwaliteit binnen uw organisatie. Reden genoeg om het regelmatig te meten. Echter, de meting moet grondig en bruikbaar zijn. En bovendien moet u het kunnen relateren aan cijfers uit uw branche. Met behulp van een zeer betrouwbare vragenlijst (samen ontwikkeld met universiteiten) krijgt u volledig inzicht in de medewerkerstevredenheid en onderliggende factoren. Voorbeelden van onderliggende factoren zijn bijvoorbeeld: inhoud van het werk, persoonlijke aandacht, ontwikkelingsmogelijkheden, werksfeer, helderheid doelstellingen, arbeidsomstandigheden en betrokkenheid bij uw organisatie. Lees meer over het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Interne communicatie

Binnen uw organisatie wordt volop gecommuniceerd, zowel via de formele structuren als via de informele kanalen. Om medewerkers betrokken en geïnformeerd te houden is interne communicatie cruciaal en één van de succesfactoren van uw organisatie. Met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst krijgt u als directie en/of als teamleider helder inzicht in de tevredenheid over de interne communicatie binnen uw team en/of organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om het communicatieklimaat, de informatievoorziening, communicatie vanuit leidinggevenden en collega’s, etc. Ook de mogelijke knel- en verbeterpunten worden direct inzichtelijk.

Profiel- en waarderingsonderzoek website

U weet het aantal bezoekers van uw website. Ook weet u welke delen goed en minder goed worden bezocht. Maar wat is het profiel van uw bezoeker? En hoe waarderen ze uw website? Met behulp van een korte en betrouwbare vragenlijst weet u precies wat het profiel is van uw bezoeker. Ook weet u hoe uw website scoort op aspecten als Inhoud, Navigatie en Vormgeving. Met behulp van onze rijkelijk gevulde database kunt u de resultaten relateren aan overige websites in uw segment.