Vragenlijst opstellen

De tien richtlijnen voor een begrijpelijke online enquête

1. Gebruik een neutrale vraagstelling. Hiermee voorkomt u dat u respondenten ‘dwingt’ tot een bepaald antwoord. Bijvoorbeeld: ‘Wat is uw mening over..?’ of ‘Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over..?’. U vermijdt suggestieve vragen.

2. Stel simpele vragen. U maakt uw vragen zo simpel en concreet mogelijk, zodat iedereen ze begrijpt. Vragen in spreektaal worden het beste begrepen.

3. Vermijd dubbele ontkenningen. Twee keer ‘niet’ in een vraag is voor velen moeilijk te begrijpen.

4. Voorkom teveel open vragen. Gesloten vragen zijn makkelijker te analyseren dan open vragen. Ontwerp geen open vragen als u weinig tijd hebt om deze goed te analyseren. Onthoud hierbij dat de meeste respondenten liever niet te veel tekst typen behalve als ze echt een uitgesproken mening hebben over een bepaald onderwerp.

5. Stel eerst algemene en daarna uw specifieke vragen. Vraag bijvoorbeeld eerst naar de tevredenheid van uw website en daarna naar uw design of de content. De reden daarvoor is dat wanneer de respondent een sterke mening over het laatste specifieke onderwerp heeft, dit van invloed kan zijn op het antwoord op de algemene vraag en er dus een soort ‘vervuiling’ optreedt aangezien men dan nog in de positieve of negatieve bias verkeert.

6. U bent voorzichtig met een ‘waarom’ vraag als follow up. Soms wilt u weten waarom een respondent een bepaald antwoord geeft. Dit levert vaak waardevolle informatie op. Echter, het kan ook misleidende antwoorden genereren. Wat voorkomt is dat respondenten alleen gevraagd worden naar het ‘waarom’ als zij bijvoorbeeld negatief hebben geantwoord op een vorige vraag. Als de respondent dit door heeft, zal hij ertoe neigen om toch positief te antwoorden om zo van de ‘waarom’ vraag af te zijn.

7. Gebruik schalen met een gelijk aantal positieve en negatieve opties. 4-puntsschalen hebben twee positieve en twee negatieve antwoordmogelijkheden zoals ‘zeer tevreden’, ‘tevreden’, ‘ontevreden’ en ‘zeer ontevreden’. 5-puntsschalen hebben ook twee positieve en twee negatieve antwoordmogelijkheden met daartussen een antwoordmogelijkheid ‘neutraal’.

8. Maak indien mogelijk gebruik van de antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’. Er bestaat anders een kans dat andere antwoordmogelijkheden ten onrechte worden aangeklikt.

9. Maak gebruik van exclusieve antwoordcategorieën. Dit geldt onder meer voor leeftijd, tijd, enzovoort. Zo dient ‘16-24’ opgevolgd te worden door ‘25-30’ en niet door ‘24-30’.

10. Bewaar de demografische vragen tot het einde. Respondenten hebben een bepaalde goodwill ten opzichte van uw enquête en dat wilt u zo lang mogelijk vasthouden. De interessante vragen dus eerst stellen en pas op het einde de simpele vragen over bijvoorbeeld leeftijd en geslacht.

> Probeer nu zelf gratis en vrijblijvend een vragenlijst te maken.

Wij werkten al met...

 • Alrijne.nl
 • nwz.nl
 • Isala
 • Amphia
 • Revant
 • Zorgzaam
 • Antonie van Leeuwenhoek
 • Reinierdegraaf.nl
Bekijk alle klantenBekijk alle klanten

Waarom Exploratio?

 • Volledig te personaliseren
 • Grootste respondentenpanel = eigen panel bouwen
 • Gemakkelijk resultaten analyseren
 • Ondersteuning en training
 • Benchmarking

Start mijn onderzoek

 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten