Aanmelden Adrz Patiëntenpanel

Via het inschrijfformulier op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het Adrz Patiëntenpanel. We stellen een aantal vragen over uw persoonlijke situatie omdat deze nodig kunnen zijn voor het onderzoek. Bijvoorbeeld om verschillen te analyseren tussen woongebied, leeftijd of geslacht. De resultaten van onderzoeken analyseren we echter altijd in totaal, deze worden nooit op persoonsniveau weergegeven.

Uw rol in het Adrz Patiëntenpanel

Als lid van het Adrz Patiëntenpanel ontvangt u 8 tot 12 keer per jaar een vragenlijst over een actueel onderwerp in Adrz. Via de vragenlijst geeft u uw mening, samen met de andere panelleden. Het invullen van een vragenlijst via het Adrz Patiëntenpanel varieert van 3 tot 10 minuten. Per keer kunt u besluiten of u wil deelnemen of niet. De resultaten koppelen wij per e-mail en via de website Adrz.nl/patiëntenpanel aan u terug.