Vragenlijst ervaring plaszakken

De vragen in deze vragenlijst gaan over uw ervaringen met de plaszakken die u heeft gekregen na uw CT-scan in het ziekenhuis. Ook als u de plaszakken niet heeft gebruikt vragen wij u om ook de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en omdat het om uw ervaringen gaat zijn er geen goede of foute antwoorden.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Ik geef toestemming voor het verzamelen van de (persoons)gegevens die in deze vragenlijst worden gevraagd.

(Het betreft informatie over uw mening over plaszakken en persoonlijke gegevens als postcode en leeftijd)