***** DIT IS EEN VOORBEELD VRAGENLIJST BEDOELD OM DE STATUS EN VOORTGANG VAN JULLIE CONTINU VERBETERTRAJECT TE METEN IN DE OGEN VAN MEDEWERKERS

Vul de vragen in. Aan het eind kan je zien wat er met de resultaten gedaan wordt

De vragenlijst wordt altijd op maat gemaakt, specifiek voor jouw organisatie.

Deze vragenlijst bevat bijna alle vragen omdat het een voorbeeld-vragenlijst is. *****

 

Onze organisatie is bezig met Continu Verbeteren. (deze tekst nog specifiek voor de organisatie maken)

Om goed te kunnen bepalen waar we staan en waar extra inzet nodig is, is het goed om te weten hoe jullie tegenover deze verandering staan.

Hierbij is ook jouw mening zeer belangrijk en met de antwoorden die je geeft, wordt er nagegaan of er dingen bijgesteld moeten worden. 

 

Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. In de vragenlijst kun je met de voortgangsbalk zien hoe ver je bent gevorderd binnen de vragenlijst. 

Vertellen hoe en wanneer terugkoppeling plaatsvindt <<<<

Alvast bedankt voor je medewerking!