Welkom bij deze enquête over digitalisering van zorg. Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van digitale zorgmogelijkheden in kaart te brengen. Maar ook de wensen en behoeften van onze patiënten op dit gebied. U kunt hierbij denken aan het inzien van uitslagen in het patientenportaal of het voeren van een consult via videobellen.

De enquête duurt 5-8 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem en niet herleidbaar tot uw persoon. Bedankt voor uw medewerking.