In de afgelopen decennia is de levensverwachting in Nederland sterk toegenomen. Maar de gezondheidsverschillen tussen groepen met een verschillende sociaal economische status zijn niet afgenomen en op sommige vlakken zelfs toegenomen. Dit gebeurde ondanks het jarenlange preventiebeleid wat de verschillen had moeten verkleinen.

Ook op andere vlakken zijn er knelpunten. Zo worden veel doelen uit het preventieakkoord niet gehaald. Het aantal rokers neemt maar heel langzaam af, net als het aantal overmatige drinkers. Obesitas blijft toenemen en de mentale gezondheid van jongeren is afgenomen. Ook groeien steeds meer kinderen op in armoede.

Doel van het onderzoek

We willen graag meer inzicht krijgen in hoe artsen aankijken tegen deze problematiek. Wat zie jij als de belangrijkste bedreiging van de gezondheid van burgers? Welke oplossingen heb jij voor ogen? Welke rol zou de overheid en de KNMG daarbij kunnen spelen? En welke rol kunnen artsen zelf spelen?

Het onderzoek bestaat uit 8 vragen en 7 stellingen. Het invullen duurt maximaal vijf minuten.

Klik op Volgende om de vragenlijst te starten.