Welkom bij deze vragenlijst!

In deze vragenlijst willen we u enkele vragen stellen over hoe u aankijkt tegen communicatie met de gemeente en participatie in uw gemeente. 
 
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 8 minuten in beslag. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening! Uiteraard behandelen wij uw antwoorden volkomen vertrouwelijk en verwerken we de gegevens anoniem. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.Klik op de pijl om te starten met de eerste vraag.
Let op, het is niet mogelijk om terug te gaan in de vragenlijst.