Welkom bij dit onderzoek van RAV Brabant-Zuidoost. In dit onderzoek gaan we u een aantal vragen stellen over de beleving van de ambulancezorg in uw regio, vanuit uw rol als ketenpartner.

De eerste vragen gaan over uw rol en de manier(en) waarop u met ambulancezorg te maken gehad heeft in de afgelopen periode. Op basis van deze vragen worden bepaalde vervolgvragen wel of niet voorgelegd, zodat u alleen vragen krijgt die voor uw situatie relevant zijn.

Met uw deelname helpt u mee om de ambulancezorg en de samenwerking met ketenpartners verder te verbeteren. Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 8 minuten.

Klik op de pijl naar rechts om te starten 

Wilt u tijdens het beantwoorden van de vragen terug in de vragenlijst, klikt u dan op de pijl linksonder het scherm.