Geavanceerd data-beheer

Hier vindt u een aantal opties in de Onderzoekstool die u wellicht verder kunnen helpen bij uw onderzoek. 

Tevens vindt u hier informatie over het beheren van uw profiel en persoonlijke informatie. 

Data wegen

Onderzoekstool biedt u de mogelijkheid om een weegfactor te verbinden aan uw data. 

Stel; idealiter zou u een 50/50 verdeling willen van het geslacht van de respondenten, precies de helft vrouw en de andere helft man. Echter blijkt tijdens de analyse dat de 50/50 verdeling niet gehaald is en dat de verdeling nu 25/75 voor man en vrouw is. Dit euvel kunt u overkomen door een weegfactor aan de eigenschap 'geslacht' toe te kennen. Dit doet u als volgt:

Via Analyse > Data wegen kunt u allereerst de eigenschap opgeven waar de weegfactor op moet worden toegepast, in ons geval is dat de eigenschap 'geslacht'.  

figuur 107: Data wegen


Wanneer u klikt op Aanmaken komt u in het scherm terecht waar u de daadwerkelijke weegfactor kan gaan toekennen aan de waarden (in dit geval zijn de waarden 'man' en 'vrouw'). Zie de afbeelding hieronder:

figuur 108: Weegfactor

Wanneer u zelf heeft berekend welke weegfactor aan welke waarde moet worden gekoppeld en u dit heeft ingevuld, klikt u op 'Opslaan'. 

Data importeren

In Enquêtes

Onderzoekstool biedt u de mogelijkheid om externe data in een enquête te importeren, bijvoorbeeld wanneer u twee losse enquêtes wilt samenvoegen of wanneer u dezelfde enquête in twee talen heeft uitgestuurd en nu wilt samenvoegen tot één geheel. Het voordeel van samenvoegen is dat u maar één enquête hoeft te analyseren.

Data importeren werkt als volgt:

Navigeer via Analyse > Data importeren. U komt nu in het volgende scherm terecht:

figuur 109: Data importeren

U kunt hier uw CSV-bestand met data uploaden, door het correcte bestand te kiezen en daarna op 'Verzenden' te klikken.

Let op !
De kolommen en kolomwaarden in het CSV-bestand dienen exact overeen te komen met de kolommen en mogelijk antwoordwaarden van het onderzoek waarnaar geïmporteerd wordt.

U komt nu in het volgende scherm terecht: (dit scherm is een voorbeeldscherm waarin geen daadwerkelijke voorbeeldvragen zijn opgenomen, het kan dus zijn dat uw eigen scherm uitgebreider is.) 

figuur 110: Data koppelen aanvraag

In dit scherm ziet u links de term 'Kolomnaam'. De rijen die hier onder hangen representeren de vragen in de enquête waarmee u de data wilt gaan koppelen.

Rechts ziet u staan 'Koppel aan vraag', met een uitschuif-menu per rij. In dit uitschuif-menu kunt u aangeven welke kolom van het CSV-bestand gekoppeld moet worden aan de desbetreffende vraag. Op deze manier kunt u handmatig elke kolom in uw geüploade CSV-bestand koppelen aan de juiste vraag. In het geval van het samenvoegen van twee dezelfde enquêtes betekent dit dus simpelweg dat de vraagstelling (links) overeenkomt met de kolomnaam (rechts).

Formaat

Indien u gebruik maakt van Excel wordt een CSV bestand over het algemeen in een formaat opgeslagen die geschikt is voor de Onderzoekstool. Aangeraden wordt om bijzondere gevallen extra te controleren. Deze bijzondere gevallen zijn als volgt:

 • Een veld die een puntkomma bevat; 
 • Een veld die een dubbele apostrof bevat; 
 • Een veld die een nieuwe regel (enter) bevat. 

Indien een veld één van deze speciale tekens bevat, dient dat veld ingesloten te worden door een dubbele apostrof. Tevens dient een dubbele apostrof in een veld vooraf te gaan met nog een dubbele apostrof.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

figuur 111: Data invoeren via CSV

Tekst

Veld in het CSV bestand

Uitleg

Onderzoekstool.nl

Onderzoekstool.nl

Dit veld kan zonder aanpassingen ingelezen worden.

Onderzoekstool;Onderzoekstool.nl

"Onderzoekstool;Onderzoekstool.nl"

Het veld bevat een puntkomma, dus het veld moet ingesloten worden door twee dubbele apostrofs.

OT "en" Onderzoekstool.nl

"OT ""en"" Onderzoekstool.nl"

Het veld moet worden ingesloten door twee dubbele apostrofs én de twee dubbele apostrofs in het veld moeten beide worden voorafgegaan door een dubbele apostrof.

a
b
c

"a
b
c"

Het veld bevat nieuwe regels (enters) dus het veld moet worden ingesloten door twee dubbele apostrofs.

Aangeraden wordt om deze speciale gevallen te controleren met bijvoorbeeld de applicatie notepad. U kunt deze applicatie in Windows openen door tegelijk alt en r tegelijk in te drukken, vervolgens notepad in te typen en op enter te drukken.

Werken met eigenschappen

Aanmaken eigenschappen

Eigenschappen (of achtergrond kenmerken) zijn de kenmerken van een respondent waarop bij de analyse onderscheid kan worden gemaakt.

Binnen Onderzoekstool.nl wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en globale eigenschappen. Globale eigenschappen zijn belangrijk voor de werking van Onderzoekstool.nl. Persoonlijke eigenschappen kan u zelf toevoegen als u dit later in de data-analyse wilt gebruiken (lees meer over data uitsplitsen: 3.1.6. Uitsplitsen)

U ziet nu alleen globale eigenschappen (zoals email, achternaam, etc.) en uw persoonlijke eigenschappen die u gebruikt in uw vragenlijsten.

Onder Management > Kenmerken kunt u uw eigenschappen beheren, zie onderstaande afbeelding.

figuur 112: Eigenschappen beheren

Met de button nieuw kunt u zelf de persoonlijke eigenschap aanmaken, bijvoorbeeld ‘werknemer bedrijf X’. Hiertoe kiest u uw klantnaam en geeft u de eigenschap een logische naam, zie onderstaande afbeelding.

figuur 113: Nieuw kenmerk aanmaken

Toekennen van eigenschappen:

Als de eigenschap is aangemaakt moet deze aan de respondenten worden toegekend.

De eigenschappen kunnen op twee manieren worden toegekend aan een respondent, dit is afhankelijk van welk enquetetype u gebruikt (lees meer over enquetetypes: 1.1 - Nieuwe vragenlijst maken)

Bij een ‘internet open’  enquetetype kunnen eigenschappen via specifieke vragen worden toegekend. De vraagtypen waar u eigenschappen kunt toekennen zijn bij de vraagtypen ‘enkelkeuze’, ‘likert’, ‘matrix’, ‘open’ en ‘slider’. Voor meer informatie over het aanmaken van vragen 1.3 - Vragen toevoegen en aanpassen. Nadat u op reguliere wijze een vraag aanmaakt kan onder het kopje ‘Eigenschap’ de persoonlijke en globale eigenschap, zie onderstaande afbeelding.

figuur 114: Eigenschap toekennen aan vraag

Klikt men hierop ziet men het onderscheid tussen de globale en persoonlijke kenmerken, zie onderstaande afbeelding

figuur 115: Onderscheid tussen globale en persoonlijke kenmerken

Bij een ‘internet gesloten’  enquetetype kan dit ook al bij het inlezen van een lijst met respondenten. Bij het inlezen van een lijst met respondenten kunnen eigenschappen worden toegewezen, dit kunt u lezen bij 2.1 - Lijst met respondenten inlezen. Elke respondent heeft dan de eigenschappen als aangegeven in uw .csv document.

Data ontdubbelen & Opschonen van lijsten

Het is in Onderzoekstool mogelijk om uw lijst te ontdubbelen (automatisch verwijderen van dubbele respondentgegevens) of om uw lijst op te schonen (mogelijkheid om handmatig individuele respondentgegevens te verwijderen).

Dit doet u door via Management > Lijsten uw lijst op te zoeken en op het blauwe plusje te klikken. Kies in dan 'Lijst bewerken'. U komt hierdoor in een scherm waar u rechts de volgende opties ziet:

figuur 116: Lijst bewerken (menu rechts)

Kies de optie die voor u het meest geschikt is en u kunt beginnen met ontdubbelen dan wel opschonen.

Beheren van persoonlijke gegevens & Wijzigen van wachtwoord

Om uw persoonlijke profiel te bekijken zorgt u dat u niet in een specifieke enquête zit. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunt u hier uit gaan door op Home te klikken.

Als u op Management klikt, komt u bij uw persoonlijke profiel terecht. Hier kunt u onder andere uw persoonlijke gegevens invullen en kunt u aangeven hoe lang uw geschiedenis-rij moet zijn. 

Ook kunt u hier een nieuw wachtwoord instellen.

← Meest gebruikte vraagtypen ↑ Geavanceerd data-beheer Handleiding Onderzoekstool →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten