Quickscan: Wat is het?

De quickscan geeft u de mogelijkheid om de resultaten in uw dashboard nog verder te filteren.

Let op! U kunt alleen gebruik maken van de quickscan wanneer u gebruik hebt gemaakt van een internet gesloten enquêtetype. Hierbij heeft u een CSV-bestand met respondentgegevens ingelezen en heeft u, al dan niet gepersonaliseerde, uitnodigingen naar uw respondenten verstuurd. Wanneer u gebruik hebt gemaakt van een internet open enquêtetype zijn er geen gegevens bekend binnen de quickscan en zal deze dus ook niet te zien zijn in uw dashboard.  

Via de quickscan kunt u gefilterde resultaten vergelijken met het totaalresultaat (bijvoorbeeld bedrijf versus gehele steekproef);

gefilterde resultaten vergelijken met een zelf ingestelde benchmark (bijvoorbeeld bedrijf versus sector);

of resultaten van twee deelselecties van de steekproef onderling vergelijken (bijvoorbeeld sector versus sector).  

Quickscan: Waar vind ik het?

Ga naar het dashboard van uw enquête en kies 'naar complete dashboard'. De quickscan is te vinden onder de respondentfilter. Standaard is deze niet uitgeklapt. U kunt deze openklappen door op het plusje te klikken. 

Quickscan: Hoe werkt het?

De quickscan bestaat uit een aantal selectievelden verdeeld in een benchmark en quickscan rij (zie voor een geanonimiseerd voorbeeld de afbeelding hieronder).

figuur 88: Quickscan

In de eerste instantie worden de grafieken geladen met de gegevens van de gehele steekproef. Na toepassing van een filter onder quickscan worden in alle grafieken zowel de benchmark als de quickscan gegevens gepresenteerd. U kunt zelf een filter maken, zoals in de geanonimiseerde afbeelding hieronder. De donkergrijze vlakken zijn de gekozen opties, die tezamen het filter vormen. U kunt het filter vervolgens aanzetten door op de knop 'Filter toepassen' te klikken en ook weer uitzetten door op de knop 'Filter wissen' te klikken.

figuur 89: Quickscan filter

De gegevens worden gefilterd of ontfilterd en het dashboard wordt opnieuw opgebouwd. 

Quickscan: Benchmark & quickscan

Als u de quickscan resultaten wilt vergelijken met de gehele onderzoeksgroep, selecteert u niets in het benchmark deel.

In de grafieken zijn de benchmark gegevens dan dus de resultaten van de gehele onderzoeksgroep.

U moet het benchmarkdeel wel gebruiken als u twee gefilterde resultatensets met elkaar wilt vergelijken.

Quickscan: Filter ongedaan maken

Het ongedaan maken van een filter is eigenlijk het instellen van een nieuw filter, maar dan zonder een selectie in één van de 8 velden te maken.

Klik dus op 'Filter toepassen' zonder iets te selecteren in de 8 filtervelden.

Het filter wordt dan ongedaan gemaakt en het dashboard laat weer grafieken zien met gegevens van de gehele onderzoeksgroep.

← Exporteren ↑ Quickscan mogelijkheden Data downloaden in Excel →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten