Meest gebruikte vraagtypen

Enkelkeuze

Een gesloten vraag met twee of meerdere antwoordmogelijkheden, waarbij de respondent slechts voor één van de mogelijkheden kan kiezen. Het is hierbij mogelijk de antwoordmogelijkheden random of via een drop-down menu weer te geven. Ook kan er een "anders, namelijk ..." (met ruimte voor een toelichting) toegevoegd worden.

Figuur 100: Enkelkeuze vraag

Enkelkeuze open

Deze werkt hetzelfde als de Enkelkeuze vraag, met als verschil dat bij iedere antwoordmogelijkheid een open tekstveld kan worden weergegeven, zodat de respondent hierin een extra toelichting kan geven.

figuur 101: Enkelkeuze open

Meerkeuze

Een gesloten vraag waar een respondent meerdere antwoordmogelijkheden kan aanvinken. Door hierbij een minimum of maximum aan te geven, kan er een grens worden gesteld aan het aantal antwoordmogelijkheden dat men kan geven. Ook hier kunnen antwoordmogelijkheden random weergegeven worden, en is een anders, namelijk...-optie mogelijk. 

figuur 102: Meerkeuze vraag

Open

Een vraag waar de respondent een eigen, persoonlijke invulling aan kan geven. Hierbij kan aangegeven worden of invullen verplicht of niet verplicht is. Ook kan eventueel een bepaalde invulvorm geeist worden, bijvoorbeeld bij een postcode, emailadres, adres, datum, telefoonnummer, leeftijd of valuta.

figuur 103: Open vraag

Likert

Een gesloten vraag met één of meerdere stellingen waarin de respondent verzocht wordt de mate van instemming met deze stelling(en) aan te geven. Dit kan door middel van een hiërarchisch gerangschikt antwoordmodel. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel afwijzing van, de stelling aan. Het antwoordmodel kan zo worden ingedeeld als u wilt; bijvoorbeeld langs een schaal van 1 tot 10. De stellingen kunnen random weergegeven worden.

figuur 104: Likert

Uitleg

Een toelichting of mededeling aan de respondent zonder dat er een vraag wordt voorgelegd.

figuur 105: Uitleg zonder vraag

 

Einde

Tekst die aangeeft dat de respondent het einde van de vragenlijst heeft bereikt.

figuur 106: Einde vragenlijst

← Bijzondere vraagtypen ↑ Meest gebruikte vraagtypen Geavanceerd data-beheer →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten