Het is mogelijk om een antwoord dat een respondent eerder heeft gegeven in de vragenlijst terug te laten komen in de vraagstelling van een daaropvolgende vraag. U volgt hiervoor de volgende werkwijze.

1 - Bronvraag toevoegen

In dit voorbeeld willen wij graag het antwoord van de onderstaande vraag gebruiken in de vraagstelling van een andere vraag. Als eerste stap configureren we de 'bronvraag'.

Figuur 32: De bronvraag

2 - Nieuwe vraag toevoegen

Vervolgens configureren we de vraag waarin het antwoord terug moet komen. In het onderstaande voorbeeld gebruiken we een open vraag, voor de andere vraagtypen geldt dezelfde werkwijze.

Voeg eerst de vraag toe, laat de plek waar het antwoord terug dient te komen nu nog leeg. Klik vervolgens op 'Opslaan' om de vraag toe te voegen aan de lijst.

Figuur 33: De doelvraag

3 - Het antwoord invoegen

We openen nu de doelvraag weer. Plaats de cursor op de plek in de tekst waar het antwoord ingevoegd dient te worden. In de werkbalk direct boven de tekst is de knop ' Antwoord invoegen' beschikbaar geworden. Klik hier op en een venster als het volgende verschijnt.

Figuur 34: De bronvraag kiezen

In dit voorbeeld willen we het antwoord van vraag 3 gebruiken. We klikken op het selectierondje bij vraag 3 en vervolgens op 'Ok'. In de tekst is een variabele, omsloten met %%, toegevoegd.

Figuur 35: Variabele is toegevoegd

4 - Opmaak toevoegen (optioneel)

Indien het wenselijk is dat de tekst bijvoorbeeld vet of cursief wordt weergegeven, is dat mogelijk. Selecteer de variabele inclusief alle %-tekens, zoals in onderstaande afbeelding is gedaan. Nu is het mogelijk om opmaak toe te passen.

Figuur 36: De doelvraag

Het resultaat

In de onderstaande afbeelding is het resultaat van dit voorbeeld te zien.

Figuur 37: Wat de respondent ziet

 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten