Geavanceerd datamanagement

Om expressies te kunnen gebruiken, gaan we naar Analyse >> Geavanceerd datamanagement >> Variabelen configureren. We komen terecht in het onderstaande scherm
Daar kunnen we expressies maken. Hiervoor hebben we vragen en/of eigenschappen nodig, deze kun je invoegen met de wizards.

Variabelen toevoegen

Variabelen kunnen worden gebruikt om expressies te configureren om berekeningen los te laten. Deze variabelen kunnen op basis van vragen, maar – in het geval van een gesloten enquête – ook van eigenschappen.
Het gegeven antwoord op basis van de vraag variabele wordt in dat geval gebruikt voor de berekeningen in de expressie.
Om een vraag als variabele toe te voegen, moeten de volgende dingen gebeuren:
klik op Vragen toevoegen
Selecteer de vragen die je in de expressie wil hebben
Klik op ‘Opslaan’. De tool springt terug naar het scherm ‘Variabelen configureren’ en de vragen zijn direct inzetbaar.

Expressie toevoegen

Middels de variabele kun je een expressie toevoegen.

Wanneer je op het blauwe accordion balk klikt, krijg je de desbetreffende variabelen te zien. Als deze expressie is opgeslagen, komt deze ook te staan onder Expression. Die kan je vervolgens kiezen in je volgende expressie.
Dataset bekijken
Hier zie je dat onder expr01 de berekening al wordt losgelaten, zo kun je zien of je expressie klopt.
De functies die beschikbaar zijn, worden verder in het document uitgelegd.

Functies

Hieronder een uitleg wat de functies doen. Het is ook mogelijk het antwoord van een functie in een andere functie te gebruiken. Wanneer je een and functie hebt, die je wil gebruiken in een andere functie, kun je testen op ja of op nee.
Functies kunnen ook worden gecombineerd. Stel we willen de and ombouwen zodat deze geen ja of nee teruggeeft, maar ”Heel mooi” of “Heel jammer”, zodat we dit resultaat weer kunnen gebruiken in een andere functie

if (and(condition1, condition2), “Heel mooi”,”Heel jammer”))

 

Logical

And

and (condition1, condition 2, … condition n)
Geeft een ja wanneer alle condities waar zijn. In alle andere gevallen wordt een nee teruggegeven.
Voorbeeld: and (true(), false(), true()) geeft ‘nee’, terwijl and(true(), true(), and(true)) ‘ja’ teruggeeft

False

Onwaar. Kan gebruikt worden in functies. Retourneert ‘nee’
Voorbeeld: if (expr01 = false(), ‘nee’, ‘ja’)

If

If (condition, true, false)
Beslissing op basis van conditie. Als de conditie waar is, wordt het gedeelte wat bij true staat teruggegeven, anders het gedeelte bij false.
Voorbeeld: if (2A_Tevredenheid="Neutraal", "Neutraal", "Niet neutraal")

not

Draait booleaanse operatoren om. True() wordt false() en false() wordt true()
Voorbeeld: not(false()) // geeft ‘ja’ terug

Or

or(condition1, condition 2, … condition n)
Geeft ja wanneer minimaal één conditie waar is. Indien dit niet het geval is, wordt een nee teruggegeven.
Voorbeeld: or (auto = ‘rood’, auto=’blauw’)

True

Waar. Kan gebruikt worden in functies. Retourneert ‘ja’
Voorbeeld: if (expr01 = true(), “klopt”, “Klopt niet”)

Math & Trig

Product

Vermenigvuldigt waarden met elkaar
Voorbeeld: product(3, 2, 4) geeft 24 terug

Round

round(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.46 terug

RoundDown

rounddown(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af naar beneden met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.45 terug

RoundUp

roundup(getal of expressie, aantal decimalen)
Rondt een getal af naar boven met het aantal opgegeven decimalen
Voorbeeld: round(123.456, 2) geeft 123.46 terug

Sum

Sum (variabele1, variable2, … variabele n)
Telt de waarden bij elkaar op
Voorbeeld: sum(4, 5, 6) geeft 15 terug

Statistical

Average

Berekent het gemiddelde van een reeks getallen
Voorbeeld: average(1,2,3,4,5,6,7,8) geeft 4.5 terug

Chidist ?

Voorbeeld:

Count

Telt het aantal elementen
Voorbeeld: count(1,2,3,4,5,6,7,8) geeft 8 terug

Max

Geeft het grootste getal terug
Voorbeeld: max(1,2,123,4,5) geeft 123 terug

Median

Geeft de mediaan van een reeks getallen terug
Voorbeeld: median(1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,4,5,5,5,6) geeft 3 terug

Min

Geeft het kleinste getal terug
Voorbeeld: min(1,100,200,300,400) geeft 1 terug

Normdist

Statistische functie berekent de normaalverdeling
Voorbeeld: normdist(50,40,20,false()) retourneert 0.017603266338215

Stdev

Berekent de standaarddeviatie van een reeks getallen
Voorbeeld: stdev(5,5,6,6,7) geeft 0.83666002653408 terug

Var

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
Voorbeeld: var(1,2,3,4,5) geeft 2.5 terug

 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten