Bijzondere vraagtypen

Semantisch

Vraag met een of meerdere stellingen waarin de respondent gevraagd wordt de mate van instemming met deze stelling(en) aan te geven door middel van een tweetal tegengestelde antwoordmogelijkheden.

De extremen van het antwoordmodel geven de mate van overeenstemming met een van de beide antwoordmogelijkheden aan.

Figuur: Semantische vraag

Slider

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefinieerde antwoordschaal (bijvoorbeeld 1 t/m 10) een indicatie te geven van zijn/haar oordeel ten aanzien van een bepaald onderwerp.
Wilt u hier een valuta-waarde gebruiken, dan voegt u simpelweg een valutateken als voorvoegsel toe.

Figuur: Slidervraag

Smiley

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefiniëerde antwoordschaal (2, 3 of 5 met eventueel niet van toepassing) middels een smiley een oordeel te geven ten aanzien van een bepaald onderwerp.

Figuur: Smileyvraag

Matrix

Een gesloten vraag waarin meerdere antwoordmogelijkheden ten opzichte van elkaar worden afgezet in een schema. De respondent kan hierbij meerdere antwoordmogelijkheden aanvinken. Ook hier is het mogelijk de antwoordmogelijkheden random weer te geven.

Figuur: Matrixvraag

Prioriteit

Een vraagtype waarbij de respondent wordt gevraagd om verschillende aspecten van een bepaald onderwerp naar volgorde van belangrijkheid te rangschikken. De aspecten worden van het linkerblok naar het rechterblok verplaatst.

Figuur: Prioriteitsvraag

Totaal

Vraag waarbij de respondent verzocht wordt om op basis van een voorgedefinieerde schaal (bijvoorbeeld in procenten tot een totaal van 100% of in een bedrag tot een maximum van €100,-) een indicatie te geven van zijn/ haar gedrag ten aanzien van een bepaald(e) aspect(en).

Figuur: Totaalvraag

Hot-or-Not

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) dient in te delen in twee voorgedefinieerde categorieen.

Figuur: Hot-or-Not vraag

Waslijnvraag

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) dient in te delen in meerdere voorgedefinieerde categorieen. Het is hierbij mogelijk meerdere antwoordmogelijkheden in dezelfde categorie te plaatsen.

Figuur: Waslijnvraag

Rankingvraag

Een gesloten visualisatievraag waarbij de respondent verschillende antwoordmogelijkheden (afbeeldingen) naar volgorde van belangrijkheid dient te rangschikken. Door hierbij een minimum of maximum aan te geven, kan er een grens worden gesteld aan het aantal antwoordmogelijkheden dat men kan geven. Tenslotte kunnen de antwoordmogelijkheden random worden weergegeven.

Figuur: Rankingvraag

Click&Share

Een open visualisatievraag waarbij de respondent middels gekleurde bollen negatieve, positieve of neutrale opmerkingen kan maken betreffende een bepaald onderdeel van een afbeelding (website, folder, logo).

Figuur: Click&Share

← Vraagtypen ↑ Bijzondere vraagtypen Meest gebruikte vraagtypen →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten