Afname monitoren

Veldwerk monitoren

Onder het tabblad Afname > Afname kunt u de responsaantallen ten aanzien van uw onderzoek op de voet volgen.

Dit doet u via de knoppen Totaaloverzicht, Voortgang en Verloop (zie afbeelding).

Als u graag inzicht wilt in de antwoorden die de respondenten hebben gegeven kunt u kijken onder het tabblad 'Analyse'. Voor meer informatie hierover, zie: Stap 3 - Analyse van de resultaten

Figuur: responsaantallen

Grafieken in het totaaloverzicht

In het totaaloverzicht (zie afbeelding hierboven) ziet u een aantal grafieken verschijnen. Hieronder wordt kort besproken wat elke grafiek betekent.

 • In panelselectie: Dit is het totaal aantal respondenten in het panel, oftewel; de lijst die u heeft ingelezen en gekoppeld.
 • Uitgenodigd: Dit is het totaal aantal respondenten dat succesvol is uitgenodigd. Als dit cijfer verschilt van het totaal in de panelselectie dan betekent dit dat er een aantal uitnodigingen niet verstuurd konden worden.
 • Uitgenodigd voor test: Dit is het totaal aantal respondenten dat succesvol is uitgenodigd voor een testafname.
 • Herinnerd: Dit is het totaal aantal respondenten die een herinnering hebben ontvangen.
 • Begonnen: Dit is het totaal aantal respondenten die inmiddels aan de enquête zijn begonnen.
 • Afgerond: Dit is het totaal aantal respondenten die de enquête hebben afgerond, succesvol én niet succesvol. Deze niet-succesvolle groep zijn respondenten die buiten de doelgroep vallen. Dit wordt meestal in de eerste twee vragen bepaald. Respondenten die om welke reden dan ook niet in de beoogde doelgroep horen worden doorgestuurd naar een alternatief einde (bijv. 'Bedankt voor uw medewerking, maar u valt helaas buiten de doelgroep van dit onderzoek). Deze respondenten hebben de enquête dan wel afgerond, maar niet succesvol (want ze hebben inhoudelijk geen vragen beantwoord).
 • Succesvol afgerond: Dit is het totaal aantal respondenten dat de enquête succesvol heef afgerond. Deze respondenten hebben de vragenlijst van begin tot eind doorlopen en hebben u als onderzoeker daarmee van zinvolle data voorzien. Het aantal in deze grafiek zal uiteindelijk uw totale bruikbare respons weergeven.

Tevens ziet u in het totaaloverzicht vermeldt wat de gemiddelde doorlooptijd van de enquête is. Dit wil zeggen: de gemiddelde tijd voor respondenten om de vragenlijst volledig in te vullen.

Meldingen configureren

Het is tevens mogelijk om via e-mail updates te krijgen of de voortgang van het veldwerk. U kunt deze meldingen configureren op de pagina Afname > Meldingen .

Klik hier om deze afbeelding te bekijken. Figuur: meldingen configuren

Selecteer de meldingen die u via e-mail wil ontvangen door de desbetreffende selectievakjes aan te vinken. Vervolgens vult de volledige naam en het e-mailadres van de ontvanger in.

Zet de enquête-status op 'opengesteld' om de response-updates te starten. Om deze weer stop te zetten, zet de enquête-status op 'afgerond'.

← Vragenlijst uitsturen ↑ Afname monitoren Stap 3 - Analyse resultaten →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten