Aanpassen van de grafieken

Zoals al eerder is aangegeven kunt u elke grafiek handmatig aanpassen naar uw wensen. Dit kunt u op een aantal plekken doen:

 • Via het 'complete dashboard'. Wanneer u hier op klikt ziet u al uw grafieken onder elkaar weergegeven. U kunt nu per grafiek klikken op het bewerken-icoontje, rechts boven in de grafiek.
 • Via het 'overzicht grafieken'. Hier staan alle vragen waaraan een grafiek gekoppeld is onder elkaar weergegeven met achter elke vraag de 3 icoontjes bewerken, pagebreak toevoegen en verwijderen. Hier kunt u, vanzelfsprekend via de knop 'bewerken', een afzonderlijke grafiek bewerken.

Wanneer u op het bewerken-icoontje van een specifieke grafiek klikt komt u in het volgende scherm terecht:

Figuur: grafiek bewerken

Tabblad: Weergave

In dit scherm zit u automatisch in het tabblad 'Weergave' (zie afbeelding hierboven). Hier kunt u allerlei aanpassingen doen aan de weergave van de grafiek.

U kunt de titel van de grafiek veranderen en een subtitel toevoegen.

Tevens kunt u het grafiektype veranderen. U kunt daarbij kiezen uit de volgende grafiek mogelijkheden (zie tevens afbeelding hieronder):

 • Staaf: Grafiek waarbij de data in horizontale balken wordt weergegeven, onder elkaar;
 • Kolom: Grafiek waarbij de data in verticale balken wordt weergegeven, naast elkaar;
 • Taart: Grafiek waarbij de data in een cirkelvorm wordt weergegeven;
 • Tabel: De data wordt in een tabel weergegeven.

Figuur: weergave configureren

Ook kunt u hier de weergave kiezen. U kunt daarbij kiezen uit een aantal opties (zie tevens afbeelding hieronder):

 • Aantal: De data wordt weergegeven in aantallen, bijvoorbeeld: 46 vrouwen en 50 mannen hebben deelgenomen;
 • Percentage: De data wordt weergegeven in percentages, bijvoorbeeld: 20% is jonger dan 30, 50% is 30 tot 50 jaar en 30% is ouder dan 50 jaar;
 • Gemiddelde: Van de data wordt een gemiddelde berekend, deze wordt weergegeven. Deze optie gebruikt u wanneer er in een vraag rapportcijfers zijn gegeven, bijvoorbeeld: "Geef een rapportcijfer voor uw tevredenheid met de krant". De cijfers die men gegeven heeft worden gemiddeld door Onderzoekstool en weergegeven in het door u gekozen grafiektype.

Figuur: weergave configureren

Door het selectievakje bij de optie N weergeven aan te vinken, wordt het responsaantal aan de subtitel van de grafiek toegevoegd.

Klik hier om de afbeelding te beijken. Figuur: N weergeven in subtitel

Mocht uw vraag een categorie 'Anders, namelijk:' bevatten, dan kunt u hier ook, als u dat wilt een vinkje zetten bij 'open antwoorden weergeven'. Hiermee worden dan de antwoorden op deze categorie in een tabel onder de figuur in het dashboard weergegeven. Zet u geen vinkje, dan verschijnen de antwoorden niet in beeld.

Klik hier om de afbeelding te beijken. Figuur: open antwoorden weergeven

Verder kunt u de waarde van de grafiek-assen en de breedte en hoogte van de figuur veranderen.

 • Min waarde y-as: Hier kunt u de minimale waarde van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '0';
 • Max waarde y-as: Hier kunt u de maximale waarde van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '100';
 • Aantal lijnen y-as:
  Hier kunt u het aantal lijnen van de y-as (de verticale as) instellen. Bijvoorbeeld '4';
 • Waarde x-as: Hier kunt u de waarde van de x-as (horizontale as) instellen;
 • Waarde y-as: Hier kunt u de waarde van de y-as (verticale as) instellen;
 • Breedte: Hier kunt u de breedte van de totale grafiek instellen. Deze staat standaard op 700. Hier kunt u voor kiezen als uw antwoordcategorieën wellicht niet goed leesbaar zijn weergegeven. Door de grafiek breder te maken kunt u de leesbaarheid vergroten;
 • Hoogte: Hier kunt u de hoogte van de totale grafiek instellen. Deze staat standaard op 400. Hier kunt u voor kiezen als uw antwoordcategorieën wellicht niet goed leesbaar zijn weergegeven. Door de grafiek hoger te maken kunt u de leesbaarheid vergroten.

Figuur: aanpassen grafiek

Ook de significantie en kleurenset kunnen hier worden aangepast.

 • Significantie: Hier kunt u het aantal cijfers achter de komma instellen. Over het algemeen worden rapportcijfers met 1 cijfer achter de komma weergegeven en percentages met 0 cijfers achter de komma. Uiteraard kunt u dit naar wens aanpassen;
 • Kleurenset: Hier kunt u het kleurgebruik van de grafiek bepalen. Er worden een aantal kleuren standaard weergegeven, maar u kunt deze snel en gemakkelijk aanpassen naar de kleur van uw keus. Als u op het vakje met de kleur klikt die u wilt veranderen verschijnt er een klein schermpje. Hier kunt u uw kleur wijzigen door met uw muis op het bolletje te gaan staan en deze te verslepen. Met het blauwe plusje en minnetje aan het einde van de kleurenset kunt u, als u dit wenst, nog meer kleuren toevoegen (plusje) of kleuren verwijderen (minnetje).

Figuur: aanpassen significatie en kleurenset

Bij 'antwoorden meenemen van' kunt u beslissen welke antwoorden u mee wilt nemen in de weging van de grafiek (zie tevens afbeelding hieronder):

 • Alle respondenten: Hierbij worden alle respondenten die ooit zijn begonnen aan uw enquête meegenomen in de grafiek. Dus ook respondenten die vroegtijdig zijn gestopt met invullen;
 • Respondenten die een einde hebben bereikt (dus ook succesvolle): Hierbij worden alle respondenten die een einde hebben bereikt meegenomen, succesvolle en niet- succesvolle respondenten;
 • Respondenten die een succesvol einde hebben bereikt: Hierbij worden alleen de respondenten die de enquête succesvol doorlopen hebben meegenomen in de grafiek. Dit zijn de respondenten die tot de doelgroep behoren en die alle vragen (met uitzondering van routes) hebben ingevuld.

Figuur: antwoorden meenemen

Tabblad: Categorieën

In het andere tabblad 'Categorieën' kunt u aanvinken welke antwoordopties getoond moeten worden en hoe de labels van de antwoordopties moeten heten (zie afbeelding hieronder).

Figuur: tabblad categorieën

← Aanpassen van het dashboard ↑ Aanpassen van de grafieken Uitsplitsen →
 • Op een vrij eenvoudige manier kan ik vragenlijsten aanmaken en vervolgens digitaal uitzetten. De database is goed benaderbaar via een beveiligde link. Daarnaast zijn de rapportages ideaal, met 1 druk op de knop draai je deze uit, nadat je eenmalig hebt aangegeven hoe je de gegevens getoond wilt hebben (via grafieken of anderszins).

  Aukje van de Molengraft, kwaliteitscoördinator bij Revant

 • Deze online onderzoekstool is voor en door zorginstellingen ontwikkeld. Ze kunnen hiermee op een snelle en eenvoudige wijze zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren en analyseren.

  Maud Huisman, marketingadviseur bij Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Voor ons is Exploratio een gebruiksvriendelijke tool om eenvoudig de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis te peilen. We zetten daar veel verschillende vragenlijsten voor in en rapporteren ook op verschillende manieren: alles kan met Exploratio!

  Saskia Derkx, adviseur patiëntbeleving van Noordwest Ziekenhuisgroep

 • De tool is makkelijk in te zetten voor zowel kleine als grotere en meer complexe onderzoeken. Ook kan ik andere collega’s snel uitleggen hoe het programma werkt. Zo wordt er door vele verschillende afdelingen in ons ziekenhuis gebruik gemaakt van de tool. Onderzoek onder patiënten, directe input voor artsen, 360 feedback door collega’s, medewerkertevredenheid, afstudeeronderzoeken, etc. Iedereen kan snel aan de slag met hun eigen resultaten, terwijl ik mij kan verdiepen op meer complexe statistische analyses voor uitgebreider advies aan de organisatie.

  Hajé Berns, Marketingadviseur bij Alrijne Zorggroep

 • Het is een professionele en gebruiksvriendelijke onderzoekstool, waarmee je eenvoudig rapportages kunt maken. Voor ons een goed instrument om diverse externe en interne klantonderzoeken uit te zetten en het luisteren naar patiënten handen en voeten te geven.

  Gerben Hart, Online Marketing- en communicatieadviseur bij Isala

 • Exploratio biedt Amphia de tools om in eigen beheer onderzoek te doen. Verschillende afdelingen en functies binnen het ziekenhuis doen dit vanuit hun eigen discipline. De tool geeft hen de mogelijkheid om zelf onderzoek op te zetten, eigen data te verzamelen, te rapporteren en te monitoren. Exploratio is compleet in (digitale) onderzoeksmogelijkheden en typen vraagstellingen, zonder af te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

  Frank Niemantsverdriet, Zorgmarketeer bij Amphia

Een selectie van onze klanten