Deze nieuw vraagsoort is een open visualisatievraag waarbij de respondent middels gekleurde bollen (groen, rood of oranje) negatieve, positieve of neutrale opmerkingen kan maken betreffende een bepaald onderdeel van een afbeelding (website, folder of logo). Ideaal voor het achterhalen hoe uw communicatie uiting gewaardeerd wordt.

Bekijk de video